Choď na obsah Choď na menu
 


Výška členského - prijímanie nových členov

Výška členského príspevku je stanovená nasledovne:

do 18 rokov - 1€

od 18 - 62 rokov - 20€

nad 62 rokov - 10€

_________________________

Uvedená výška sumy je platná pre členov, ktorí si splnia všetky povinnosti člena streleckého klubu = zúčastnenie sa aspoň na 2. brigádach, 1. streleckého preteku, resp. kontrolných strelieb.

Členom, ktorí si splnia svoje povinnosti nad stanovený limit, sa im môže znížiť výška členského na polovicu.

Naopak členom, ktorí si nesplnia povinnosti člena streleckého klubu sa im môže zvýšiť členské až na 50€.

_________________________

Členský príspevok za nasledujúci kalendárny rok je nutné uhradiť do 15.2. daného kalendárneho roku!

_________________________

Vylúčenie člena klubu.

V prípade nesplnenia si základných povinností, ako aj neuhradenia členského príspevku dôjde k zániku členstva zo streleckého klubu, o čom bude upovedomený príslušný policajný útvar.

Povinnosti sa nevzťahujú na členov mladších ako 18 rokov!

__________________________

 

Prijímanie nových členov má na starosti pán Emanuel Nôta - 0949 137 981